مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا

فعالیت های آموزشی و پرورشی

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا

فعالیت های آموزشی و پرورشی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال هشتم» ثبت شده استنمونه سوالات ریاضی هشتم ترم اول

شماره
شهر/استان آموزشگاه طراح آزمون سوال پاسخ نامه توضیحات
۱  اصفهان حضرت معصومه خانم ربیعی دانلود
ترم اول
۲   اصفهان شهید قیصری خانم حسینی دانلود
ترم اول
۳ لردگان شهدای هسته ای سید جمال بخشایش دانلود
ترم اول
۴ خراسان رضوی نمونه عباد عسکری حسین بخشی دانلود
 ترم اول
۵ اصفهان دخترانه تربیت خانم رضوان دانلود
ترم اول
۶ کرمانشاه مدارس اعتمادی دانلود
ترم اول
۷ اصفهان دهخدایی علی نادری دانلود
ترم اول
۸ اصفهان ویژه سایت  علی نادری دانلود
فصل های ۱ تا ۵
۹  اصفهان شهدای سروشبادران ماشاءاله خالصی دانلود
ترم اول
۱۰   اصفهان دبیرستان عفت خانم هادیان دانلود
ترم اول
۱۱   اصفهان  شهید بدیعی خانم سلطانی دانلود
ترم اول
۱۲ اصفهان  شهدای بوزان خانم بهشتی دانلود
ترم اول
۱۳  اصفهان استادشهریار خانم جمشیدی دانلود
 ترم اول
۱۴ جویامجد جویامجد جویا مجد دانلود
آزمون های ۱ تا ۶
۱۵ همدان نمونه خلیج فارس حسن نقی زاده دانلود دانلود  ترم اول

سری اول ۹۴-۹۳

نمونه سوالات ریاضی هشتم ترم دوم

شماره

شهر/استان

آموزشگاه

طراح آزمون

سوال

پاسخ نامه

توضیحات

۱ اصفهان حاج محمود شفیعیون  خانم اسلامی دانلود …..  ترم دوم
۲ لردگان شهدای هسته ای سید جمال بخشایش دانلود
 ترم دوم
۳ اصفهان دهخدایی علی نادری دانلود دانلود ترم دوم
۴ دشتستان حافظ/محبت سیروس مرادی دانلود دانلود ترم دوم
۵ اهواز شهیدابراهیمی گروه ریاضی دانلود
 ترم دوم
۶ همدان نمونه خلیج فارس حسن نقی زاده دانلود دانلود ترم دوم
۷ اصفهان شهیدهاشمی نژاد محمدبرازنده دانلود
ترم دوم
۸ کرمانشاه مدارس خانم خسروی دانلود
ترم دوم
۹ کرمانشاه مدارس آیت کریمی دانلود
فصل های ۶-۷-۸
۱۰ جویا مجد جویا مجد جویا مجد دانلود
آزمون های ۷ تا۱۱
۱۱ جویا مجد جویا مجد جویا مجد دانلود
آزمون های۱۲-۱۳-۱۴
۱۲ اصفهان دکتر برجیان علی نادری دانلود دانلود ترم دوم
۱۳ نجف آباد شهید فاتح حمید بهارلویی دانلود
 ترم دوم
۱۴

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۰۹:۲۲
مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا معصومی