مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا

فعالیت های آموزشی و پرورشی

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا

فعالیت های آموزشی و پرورشی

راهنمای اجرای اقدام پژوهی و ندوین گزارش+همکاران


مرحله اول:

 پرسش خود را تعریف کنید:

-            مسأله مورد نظر چیست؟

-                    چه پرسشی برای شما مطرح است؟

-                    چه افرادی مطالعه برروی آنها انجام خواهد شد؟

-                    کی و چه وقت این اتفاق رخ می دهد؟

 

¬ مرحله دوم:

وضعیت آموزش مورد تحقیق خود را توصیف کنید:

-                    از ما می خواهند در این محیط آموزشی چه کاری انجام دهیم؟

-                     تلاش خواهیم کرد در اینجا چه کاری انجام دهیم؟

-                    زیر بنای فکری عمل فعلی ما چیست؟

 

¬ مرحله سوم:

داده های لازم را برای ارزیابی وضعیت موجود، گردآوری کنید:(شواهد1)

-                    از نظر مشارکت کنندگان در این پژوهش در حال حاضر در این محیط آموزشی چه می گذرد؟

-                    چه اطلاعاتی و با چه روش هایی می توانیم در باره این مسأله جمع آوری کنیم؟

 

¬ مرحله چهارم:

-                    داده ها را بررسی کنید تا مطالب متناقص را پیدا کنید:

-                    بین آنچه برای ما مطلوب است و آنچه در حال وقوع است، چه تفاوت ها و تناقص هایی وجود دارند؟

 

¬ مرحله پنجم:

با ارائه و معرفی تغییرات عملی لازم ، تناقض ها را برطرف کنید:

-                    با تفکر نقادانه و خلاقانه در باره تناقص ها، چه تغییری می توانیم به وجود آوریم؟

 

¬ مرحله ششم:

کنترل و زیر نظر گرفتن تغییر اعمال شده:

-                    وقتی تغییر مورد نظر  به اجرا در می آید،چه نتایجی به دست می آید؟

 

¬ مرحله هفتم:

داده های مربوط به ارزیابی از تغییر انجام گرفته را تجزیه و تحلیل کنید:

-                    از نظر مشارکت کنندگان در اثر اجرای تغییرات پیشنهاد شده، در حال حاضر، وضعیت آموزشی چه تحولی پیدا کرده است؟

-                    چه اطلاعاتی و با چه روش هایی می توانیم در این باره به دست آوریم؟

 

¬ مرحله هشتم:

در تغییر اعمال شده تجدید نظر کنید و برای اقدام بعدی تصمیم بگیرید: ( در صورت نیاز)

-                    آیا تغییری که انجام گرفت، ارزش داشت؟

-                    آیا در آینده این کاررا ادامه خواهیم داد؟

-                    پس از این تغییر، چه باید انجام دهیم؟

-                    آیا تغییر انجام گرفته کافی است یا باید دور دیگری از تحقیق با پرسش روشن تری انجام گیرد؟

-                    نتایج این تحقیق  را باید با چه ملاک و معیاری سنجید و با چه کسی در میان گذاشت؟

 

ساختار گزارش اقدام پژوهی

1-                 صفحه عنوان:

شامل:

-                    سازمان مربوطه (سازمان و ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق)

-                    عنوان اقدام پژوهی

-                    نام اساتید راهنما (در صورت وجود)

-                    نام اقدام پژوه (و همکاران در صورت وجود)

-                    تاریخ (ماه، سال)

2-                 چکیده:

چکیده باید به گونه ای تهیه شود که خواننده به یک شمای کلی از تحقیق دست یابد.این نکات را رعایت کنید:

 Bاز ذکر آنچه در متن نیامده، خود داری شود.

B از زبان خود بنویسید و نقل قول مستقیم نکنید.

B اصطلاحات مهم و کلیدی را درچکیده بیان کنید.

B برای شماره ها، از ارقام به جای حروف استفاده کنید.

B فقط گزارش ارایه گردد و از اظهار نظر پرهیز کنید.

B افعال مورد استفاده، به صورت گذشته و مجهول باشد.

B به موضوعاتی چون مسأله پژوهش، آزمودنی ها، ابزار گردآوری دادها، در صورت استفاده از آمار، روش آن، یافته های تحقیق و کاربرد آن اشاره شود.

3-                 تشکر و قدردانی:

4-                 فهرست مطالب 

شروع متن اصلی گزارش

5-                 مقدمه

 در مقدمه به این مطالب بپردازید:

B دلیل منطقی اجرای پژوهش

B ارتباط منطقی بین مسأله و طرح پژوهش

B دلایل نظری موجود در پژوهش

B ارتباط این پژوهش با پژوهش های قبلی

6-                 بیان مسأله:

در تبین مسأله به موارد زیر بپردازید:

-                    شما کیستید؟

-                    کارتان چیست؟

-                    محیط شما چه وضعیتی دارد؟

-                    چرا به فکر این مسأله افتاده اید؟

-                    این مسأله برای شما چه مشکلی ایجاد کرده؟ چرا؟

-                    مدرسه پسرانه است یا دخترانه؟

-                    چند نفر در کلاس دارید؟

-                    وضعیت درس دانش آموزان چگونه است؟

7-                 جمع آوری اطلاعات (شواهد 1):

-                    با اطلاعاتی دقیق وجود مسأله را نشان دهید.

-                    از روش های علمی برای جمع آوری اطلاعات استفاده کنید.

-                    از کلی گویی بپرهیزید و روش کار خود را دقیقاً با شواهدتوصیف کنید.

-                    از شواهدکمی و کیفی توأماً استفاده شود.

8-                 ادبیات موضوع:

خلاصه ای از آنچه پیرامون موضوع از منابع گوناگون مطالعه کرده اید، بیان کنید.

9-                 ارایه راه حل ها:

- با توجه به مطالعات و تجارب خود راه حل هایی را برای حل مشکل و تغییر وضعیت پیشنهاددهید.

10-             انتخاب راه حل و اجرای آن :

- دلایل علمی و مستند برای انتخاب خود بیاورید.

- مراحل اجرای راه حل ها را به تفصیل توضیح دهید.

- مشکلات حین اجرا را بیان کنید.

- آیا تغییر و تعدیلی در راه حل به کار گرفته شده، اعمال کردید، آن را بنویسید.

- چگونگی نظارت بر اجرای راه حل ها را گزارش کنید.

11-             اطلاعات مربوط به تغییرات ایجاد شده (شواهد 2):

- شما در شواهدیک نشان دادید که وضعیت موجود شما چگونه است، اینک باید به شواهدی استناد کنید که نشان دهد، آن وضعیت تغییر کرده است.

12-             نتیجه گیری:

- از این اقدام پژوهی چه نتایجی گرفتید، آن را مختصر و گویا بیان کنید.

13-             فهرست منابع:

14-             پیوست ها:

برای آشنایی بیشتر با ماهیت و مفهوم اقدام پژوهی (پژوهش در عمل) مطالعه منابع پیشنهادی زیر توصیه می شود:

1-         استرینگر، ارنست تی، تحقیق عملی، راهنمای مجریان تغییر و تحول، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی،1381.

2-                  ایرانی، یوسف و بختیاری ابوالفضل، روش تحقیق عملی (اقدام پژوهی)، تهران: لوح زرین، 1382.

3-                  ساکی، رضا، اقدام پژوهی(راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس)، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت،1383.

4-                  سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی ، الهه، روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه، 1379.

5-                  سیف الهی، وجه الله، راهنمای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش، گیلان: انتشارات گیلان، 1381.

6-                  قاسمی پویا، اقبال، راهنمای معلمان پژوهنده، تهران:  لوح زرین، 1382.

7- مک نیف، جین، لوماکس، پالاما و وایتهد، جک، اقدام پژوهی: طراحی، اجرا و ارزشیابی، ترجمه محمد رضا آهنچیان، تهران: رشد، 1382.

8- وایت، ویلیام فوت، پژوهش عملی مشارکتی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379.

9- ین، رابرت کی، تحقیق موردی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.1376، چاپ دوم، 1381.

10- ین، رابرت کی، طرح تحقیق و روش های مورد پژوهی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان، 1378.

وبلاگ آموزشی

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۰
مدرسه جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا معصومی

راهنمای اجرای اقدام پژوهی و ندوین گزارش+همکاران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی